Дакументы, якія прадстаўляюцца для правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы нарматыўных прававых актаў

Для правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы нарматворчы орган прадстаўляе ў Міністэрства юстыцыі, галоўныя ўпраўленнi юстыцыі аблвыканкамаў:

 1. Нарматыўны прававы акт.

  Нарматыўны прававы акт прадстаўляецца ў выглядзе электроннага дакумента або файла з тэкстам гэтага нарматыўнага прававога акта, адпавядаючага тэксту арыгінала на папяровым носьбіце, пасведчаны электронным лічбавым подпісам.

  У выключных выпадках пры немагчымасці прадстаўлення нарматыўнага прававога акта па незалежным ад дзяржаўных органаў прычынам нарматыўны прававы акт прадстаўляецца ў выглядзе арыгінала (арыгіналаў па колькасці нарматворчых органаў) і двух яго (яго) копій на папяровых носьбітах з адначасовым прадстаўленнем электроннай копіі нарматыўнага прававога акта.

  Афармленне ў выглядзе электроннага дакумента або файла з тэкстам нарматыўнага прававога акта ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі, замацаванымі ў пастанове Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 10 кастрычніка 2018 г. № 193 «Об отдельных требованиях к оформлению нормативных правовых актов и взаимодействия Министерства юстиции с Национальным центром правовой информации» (далей – пастанова № 193).

 2. Суправаджальны ліст.

  У суправаджальным лісце ўказваецца інфармацыя аб работніках структурных падраздзяленняў нарматворчага органа, адказных за распрацоўку нарматыўнага прававога акта, а таксама аб прадстаўніках юрыдычнай службы, якія ажыццяўлялі абавязковую юрыдычную экспертызу праекта нарматыўнага прававога акта, з указаннем пасад, прозвішч, уласных іменаў, імёнаў па бацьку (калі такія маюцца) і рабочых нумароў тэлефонаў.

  Суправаджальны ліст павiнен быць падпісаны кіраўніком нарматворчага органа, які прыняў (які выдаў) нарматыўны прававы акт, або яго намеснікам, кіраўніком справамі аблвыканкама, Мінскага гарвыканкама, райгарвыканкама.

  Пры прадстаўленні пры дапамозе выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы, якая забяспечвае фарміраванне Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь, суправаджальны ліст не дадаецца.

 3. Абгрунтаванне неабходнасці прыняцця (выдання) нарматыўнага прававога акта, уключаючы фінансава-эканамічнае абгрунтаванне.

  Абгрунтаванне неабходнасці прыняцця (выдання) нарматыўнага прававога акта ў адпаведнасці з артыкулам 50 Закона Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» павінна змяшчаць наступную інфармацыю:

  • аб мэтах падрыхтоўкі нарматыўнага прававога акта, прадмеце прававога рэгулявання яго структурных элементаў, якія мяняюць прававое рэгуляванне, якое існуе;

  • аб праведзеным аналізе заканадаўства Рэспублікі Беларусь і практыкі яго прымянення, заканадаўства замежных дзяржаў, публікацый у сродках масавай інфармацыі, зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб, якія датычацца да прадмета прававога рэгулявання нарматыўнага прававога акта;

  • аб усебаковым і аб'ектыўным прагнозе магчымых наступстваў прыняцця (выдання) нарматыўнага прававога акта;

  • аб пераліку нарматыўных прававых актаў (іх структурных элементаў), якія падлягаюць прызнанню страціўшымі сілу, змяненню і (або) дапаўненню, а таксама распрацоўцы ў сувязі з прыняццем (выданнем) нарматыўнага прававога акта (пры іх наяўнасці).

  Фінансава-эканамічнае абгрунтаванне афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі, устаноўленымі пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствы эканомікі Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2009 г. № 88/124 «Об утверждении Инструкции по методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов».

  Абгрунтаванне неабходнасці прыняцця (выдання) нарматыўнага прававога акта і фінансава-эканамічнае абгрунтаванне павінны быць падпісаны кіраўніком нарматворчага органа, які прыняў (які выдаў) дадзены акт, або яго намеснікам або кіраўніком справамі аблвыканкама, Мінскага гарвыканкама, райгарвыканкама;

 4. Выпіска з пратакола (копія пратакола) пасяджэння калегіі або выпіска з рашэння калегіі (копія рашэння) нарматворчага органа — пры прыняцці нарматыўнага прававога акта ў форме пастановы.

  Пры прыняцці сумеснага нарматыўнага прававога акта прызначаныя дакументы павінны быць прадстаўлены ад кожнага з нарматворчых органаў, якія прымаюць акт (калі калегія не была сумеснай);

 5. Копія заключэння крыміналагічнай экспертызы па праекце нарматыўнага прававога акта, калі правядзенне такой экспертызы прадугледжана Палажэннем аб парадку правядзення крыміналагічнай экспертызы, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 мая 2007 г. № 244 «О криминологической экспертизе», або інфармацыя аб тым, што нарматыўны прававы акт прыняты ў парадку, прадугледжаным у частцы першай пункта 14 Палажэння аб парадку правядзення крыміналагічнай экспертызы, і копія заключэння крыміналагічнай экспертызы будзе прадстаўлена пасля яе правядзення на працягу трох рабочых дзён.

 6. Звесткі аб узгадненні праекта нарматыўнага прававога акта.

  У адпаведнасці з пунктам 119 Правіл падрыхтоўкі праектаў нарматыўных прававых актаў, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 жніўня 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности», узгадненне праектаў ведамасных актаў афармляецца грыфам «УЗГОДНЕНА», які ўключае найменне пасады кіраўніка дзяржаўнага органа (арганізацыі), з якім узгадняецца праект акта (у выпадку адсутнасці кіраўніка — найменне пасады асобы, якая выконвае яго абавязкі), подпіс, расшыфроўку подпісу і дату ўзгаднення. Пры гэтым грыф «УЗГОДНЕНА» ставіцца толькі ў выпадку, калі ў працэсе ўзгаднення праекта акта ўдалося ліквідаваць усе рознагалосся, якія па іх былі.

  Грыф «УЗГОДНЕНА» для нарматыўнага прававога акта, прадстаўленага ў выглядзе электроннага дакумента або электроннай копіі НПА, засведчаным ЭЛП, грыф узгаднення афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі, вызначанымі пастановай № 193.

  У выпадку ўзгаднення праекта нарматыўнага прававога акта службовай асобай, якая выконвае абавязкі кіраўніка нарматворчага органа (арганізацыі), да дакументаў, якія накіроўваюцца на абавязковую юрыдычную экспертызу, дадаецца выпіска з дакумента (яго копія), якая абгрунтоўвае адсутнасць кіраўніка нарматворчага органа.

 7. Аналітычныя, статыстычныя і іншыя матэрыялы, якія абгрунтоўваюць неабходнасць прыняцця нарматыўнага прававога акта, калі такія маюцца.

уверх