Ліквідацыя (спыненне дзейнасці) суб'ектаў гаспадарання

Рашэнне аб спыненні дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка звязана з волевыяўленнем грамадзяніна. Грамадзянін, які з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, можа ўзнавіць прадпрымальніцкую дзейнасць да моманту прыняцця рашэння рэгіструючага органа аб выключэнні прадпрымальніка з Адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (далей - АДР). У гэтым выпадку індывідуальнаму прадпрымальніку неабходна падаць у рэгіструючы орган заяву аб адмене раней прынятага рашэння аб спыненні дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка.

На аснове такой заявы рэгіструючы орган уносіць адпаведныя звесткі ў АДР і з дапамогай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы «Узаемадзеянне» перадае неабходную інфармацыю ў падатковыя, мытныя органы, органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, адасобленае падраздзяленне РУП «Белдзяржстрах», тэрытарыяльны (гарадскі або раённы) архіў.

Такім жа чынам дазваляецца сітуацыя пры паступленні ў рэгіструючы орган заявы і рашэнні ўласніка маёмасці ўнітарнага прадпрыемства, альбо пратаколу заснавальнiкаў (удзельнiкаў) юрыдычнай асобы іншай арганізацыйна-прававой формы аб адмене рашэння аб ліквідацыі.

У адпаведнасці з пунктам 19 Палажэння аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'ектаў гаспадарання, зацверджанага Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 1 (далей - Палажэнне аб ліквідацыі), ліквідацыя юрыдычнай асобы (спыненне дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка) у судовым парадку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Пункты 8 і 9 Палажэння аб ліквідацыі прымяняюцца ў выпадку добраахвотнага прыняцця рашэння аб ліквідацыі ўласнікам маёмасці (заснавальнікам, удзельнікам) альбо органам гэтай юрыдычнай асобы, упаўнаважаным на тое статутам (устаноўчым дагаворам - для камерцыйнай арганізацыі, якая дзейнічае толькі на падставе ўстаноўчага дагавора).

Ліквідацыя юрыдычнай асобы або спыненне дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка ў судовым парадку з'яўляецца выключнай мерай уздзеяння за дапушчаныя парушэнні заканадаўства.

Ліквідацыйнай камісіяй, створанай па рашэнні эканамічнага суда, вырабляюцца дзеянні па пагашэнні крэдыторскай запазычанасці і выяўленню дэбіторскай запазычанасці. Пацверджанне факту адсутнасці запазычанасці перад крэдыторамі, якімі таксама з'яўляюцца дзяржаўныя органы і арганізацыі ў рамках вышэйназванага Дэкрэта, з'яўляецца абавязкам ліквідацыйнай камісіі.

Такім чынам, пункты 8 і 9 Палажэння аб ліквідацыі ў выпадку ажыццяўлення ліквідацыі ў судовым парадку не прымяняюцца.

Пры паступленні ў рэгіструючы орган прадстаўлення аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'екта гаспадарання ў сувязі з прызнаннем запазычанасці безнадзейным доўгам і яго спісаннем рашэнне рэгіструючага органа аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'екта гаспадарання і аб выключэнні суб'екта з Адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (далей - АДР) прымаецца за адзін раз.

Раней прынятае рашэнне рэгіструючага органа аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'екта гаспадарання не з'яўляецца перашкодай да завяршэння працэдуры ліквідацыі суб'екта гаспадарання па новай аснове. У гэтым выпадку, пры атрыманні прадстаўлення (прапановы) аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'екта гаспадарання ў сувязі з прызнаннем запазычанасці безнадзейным доўгам і яго спісаннем рэгіструючым органам дастаткова прыняць рашэнне аб унясенні запісу аб выключэнні гэтага суб'екта гаспадарання з АДР без паўторнага прыняцця рашэння аб ліквідацыі.

Выключэнне суб'екта гаспадарання з Адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (далей – АДР) магчыма пры адсутнасці ў суб'екта гаспадарання запазычанасці па адпаведных плацяжах і выкананні ім адпаведных абавязацельстваў, што пацвярджаецца даведкамі (звесткамі), атрыманымі ад ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў, арганізацый.

Пры іх атрыманні рэгіструючаму органу трэба звяртаць увагу на тэрміны дзеяння даведак аб наяўнасці (адсутнасці) запазычанасці па адпаведных плацяжах і самастойна ацэньваць, наколькі працяглым апынуўся перыяд прадастаўлення дакументаў, неабходных для завяршэння працэдуры ліквідацыі суб'екта гаспадарання.

У выпадку, калі да заканчэння тэрміну, названага ў пункце 9 Палажэння аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'ектаў гаспадарання, зацверджанага Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 1, тэрмін дзеяння прадстаўленых раней даведак скончыўся, рэгіструючаму органу пры прыняцці рашэння аб выключэнні суб'екта гаспадарання з АДР неабходна зрабіць паўторны запыт у адпаведны орган на выдачу даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) запазычанасці перад ім.

Згодна з часткай трэцяй артыкула 151 Закона Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» асновай для ўнясення запісу аб выключэнні даўжніка з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў з'яўляецца пастанова эканамічнага суда аб завяршэнні ліквідацыйнага вядзення, якое прадастаўляецца ўпраўляючым у рэгіструючы орган на працягу пятнаццаці дзён пасля ўступлення яго ў законную сілу.

У адпаведнасці з часткай трэцяй пункта 6 Палажэння аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'ектаў гаспадарання, зацверджанага Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 1, тэрмін ліквідацыі (спынення дзейнасці), які ўстанаўліваецца ўласнікам маёмасці (заснавальнікамі, удзельнікамі) альбо органам юрыдычнай асобы, упаўнаважаным статутам (устаноўчым дагаворам - для камерцыйнай арганізацыі, якая дзейнічае толькі на аснове ўстаноўчага дагавора) (індывідуальным прадпрымальнікам), не можа перавышаць дзевяці месяцаў з дня прыняцця рашэння аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці). Дадзены тэрмін можа быць прадоўжаны па рашэнню названых асоб, але не больш чым да дванаццаці месяцаў.

Устаноўленая форма заяў аб ліквідацыі юрыдычнай асобы і спыненні дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка змяшчае звесткі пра тэрмін ліквідацыі (спыненні дзейнасці), неабходныя для запаўнення заяўнікамі і, адпаведна, унясення ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў рэгіструючым органам.

Парушэнне тэрмінаў ліквідацыі суб'ектамі гаспадарання згодна з абзацам шостым падпункта 3.2 пункта 3 вышэйназванага Палажэння можа з'явіцца асновай для звароту крэдытораў, упаўнаважаных дзяржаўных органаў у эканамічны суд з іскам аб ліквідацыі такой юрыдычнай асобы.

У выпадку спынення працэсу ліквідацыі юрыдычнай асобы па рашэнні ўласніка маёмасці (заснавальнiкаў, удзельнiкаў) або органа гэтай юрыдычнай асобы, упаўнаважанага на тое статутам (устаноўчым дагаворам - для камерцыйнай арганізацыі, якая дзейнічае толькі на падставе ўстаноўчага дагавора), звесткі аб гэтым з указаннем на адпаведнае рашэнне і дату яго прыняцця павінны быць прадстаўлены юрыдычнай асобай у рэгіструючы орган.

У гэтым выпадку парадак адмены працэдуры ліквідацыі павінен ажыццяўляцца па аналогіі з парадкам ліквідацыі: у рэгіструючы орган прадстаўляецца заява суб'екта гаспадарання з просьбай аб унясенні ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў звестак аб адмене працэдуры яго ліквідацыі, якое змяшчае дату прыняцця такога рашэння і звесткі аб назначаным кіраўніке, а таксама само рашэнне (для юрыдычных асоб).

Акрамя таго паколькі звесткі аб ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб'екта гаспадарання размяшчаюцца на сайце часопіса «Юстыцыя Беларусі» змяшчаюць таксама дату адмены рашэння аб яго ліквідацыі (спыненні дзейнасці), суб'екту гаспадарання па аналогіі з працэдурай ліквідацыі мэтазгодна было б таксама пісьмова паведаміць сваіх крэдытораў аб адмене рашэння аб ліквідацыі.

уверх