Кадравая работа

Першачарговымі задачамі ў сферы кадравага забеспячэння дзейнасці органаў юстыцыі з'яўляюцца фарміраванне кадравага саставу, здольнага вынікова выконваць пастаўленыя задачы і ўскладзеныя абавязкі, эфектыўнае выкарыстанне і развіццё кадравага патэнцыялу, у тым ліку пры дапамозе работы з рэзервам, аказанне садзейнічання маладым спецыялістам у прафесійным станаўленні, набыцці неабходных прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў.

Важнай падзеяй у правядзенні кадравай работы Міністэрства юстыцыі ў 2017 годзе стала ажыццяўленне аптымізацыі колькасці работнікаў Міністэрства юстыцыі, органаў, арганізацый сістэмы юстыцыі. Задачай пры правядзенні аптымізацыі было не толькі   скарачэнне часткі работнікаў, а, галоўным чынам, павышэнне эфектыўнасці працоўнай дзейнасці работнікаў за кошт пераразмеркавання, змянення функцый пэўнага іх ліку для дасягнення найлепшых паказчыкаў работы пры адначасовым павышэнні заработнай платы. З'явілася новая катэгорыя работнікаў – спецыялісты, якія ажыццяўляюць забеспячэнне дзейнасці і тэхнічнае абслугоўванне.

Асобныя мерапрыемствы ў 2017 годзе былі накіраваны на работу з кадравым саставам органаў прымусовага выканання, а таксама рэалізацыю Праграмы па ўдасканальванні кадравага забеспячэння органаў прымусовага выканання, зацверджанай загадам Міністэрства юстыцыі ад 22 чэрвеня 2016 г. № 137 (далей – Праграма).

Асноўная мэта Праграмы – распрацоўка комплексу прынцыпаў, форм, метадаў і сродкаў, якія забяспечваюць удасканальванне сістэмы кіравання кадравым патэнцыялам органаў прымусовага выканання, эфектыўнасць падбору і расстаноўкі прафесійна падрыхтаваных, ініцыятыўных кіраўнікоў і спецыялістаў, здольных па сваіх дзелавых якасцях на рашэнне асноўных задач, пастаўленых перад органамі прымусовага выканання, забеспячэнне на аснове кадравага патэнцыялу стабільнасці ў дзейнасці органаў прымусовага выканання, аптымізацыі іх структуры і функцый, далейшае павышэнне эфектыўнасці работы з кадрамі, павышэнне кваліфікацыі работнікаў. Дзеянне Праграмы, у тым ліку, накіравана на павышэнне прафесійных і асобасных якасцей работнікаў органаў прымусовага выканання.

Пры фарміраванні кадравага састава Міністэрства юстыцыі мае месца спалучэнне вопытных і маладых спецыялістаў. У 2017 годзе 26 % кадравага састава Міністэрства юстыцыі складала моладзь.

Відавочны інтарэс моладзі і да прафесіі судовага выканаўцы. Так, на 31.12.2017 моладзь у тэрытарыяльных органах прымусовага выканання складала 50 % (у 2016 г. - 51 %).

Прымаючы пад увагу кадравы састаў, абгрунтавана прымяняюцца ў рабоце з кадрамі розныя метады і формы навучання, накіраваныя на павышэнне прафесійнага ўзроўню работнікаў. Для рашэння дадзенай задачы задзейнічаны навучальныя пляцоўкі Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага універсітэта, іншых устаноў адукацыі рэспублікі.

Вялікае значэнне надаецца супрацоўніцтву з навучальнымі ўстановамі рэспублікі, якія забяспечваюць атрыманне юрыдычнай адукацыі. Усяго ў 2017 г. у Міністэрстве юстыцыі прайшлі практыку 59 студэнтаў.

У верасні 2015 года ў практыку работы з кадрамі ўведзена настаўніцтва. Дадзеная форма работы накіравана на паскарэнне працэсу прафесійнага станаўлення маладых спецыялістаў, набыццё імі неабходных прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў, найхутчэйшую адаптацыю ў калектыве, выхаванне дысцыплінаванасці, папярэджанне парушэння выканальніцкай і працоўнай дысцыпліны. Усяго ў 2017 годзе настаўніцтва ў Міністэрстве юстыцыі і тэрытарыяльных органах прымусовага выканання прымянялася ў дачыненні 139 спецыялістаў (за 2016 г. - 146).

У мэтах каардынацыі дзейнасці органаў, арганізацый сістэмы Міністэрства юстыцыі, у тым ліку тэрытарыяльных органаў прымусовага выканання, Беларускай натарыяльнай палаты, Рэспубліканскай калегіі адвакатаў, у інтарэсах эфектыўнасці ідэалагічнай работы Міністэрствам юстыцыі ініцыіравана правядзенне мерапрыемстваў ідэалагічнага характару, накіроўваліся для выкарыстання ў практычнай рабоце адпаведныя планы і даведкі, якія датычатся організацыі і правядзенні ўрачыстых мерапрыемстваў, акцый, ушаноўванняў у сувязі са святкаваннем дзяржаўных, прафесійных свят, памятных дат, другіх знакавых падзей. Так, у адпаведнасці з рэкамендацыямі Міністэрства юстыцыі ў органах, арганізацыях сістэмы юстыцыі праведзены мерапрыемства, прысвечаныя памятнай даце да дня вываду савецкіх войск з Афганістана, Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, Міжнароднаму дню абароны дзяцей, другім важным падзеям у жыцці дзяржавы і грамадства.

Шэраг мерапрыемстваў ідэалагічнай накіраванасці Міністэрства юстыцыі, органаў, арганізацый сістэмы юстыцыі праведзены ў 2017 годзе ў сувязі са святкаваннем Дня Перамогі.

Напярэдаддні 72-ой гадавіны Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне з 25 красавіка па 6 мая здзейснілася акцыя, у рамках якой Міністэрствам юстыцыі, галоўнымі ўпраўленнямі юстыцыі аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама пры ўдзеле Беларускай натарыяльнай палаты і Рэспубліканскай калегіі адвакатаў грамадзянам былі дадзены бясплатныя кансультацыі па юрыдычных пытаннях. Усяго ў рамках дадзенай акцыі бясплатнай юрыдычнай дапамогай ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі скарысталісякаля 500 грамадзян. Толькі ў Міністэрства юстыцыі 6 мая 2017 г. звярнуліся каля 100 чеалавек. У ходзе правядзення акцыі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны была дадзена магчымасць атрымаць неабходную прававую кансультатыўную дапамогу з наведваннем іх дома.

Акцыі па аказанні прававой дапамогі грамадзянам праводзіліся галоўнымі ўпраўленнямі юстыцыі ў сувязі з святкаваннем Дня Канстытуцыі, Дня сям'і, Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, Міжнароднага дня абароны дзяцей.

Напярэдадні Міжнароднага дня абароны дзяцей Міністэрствам юстыцыі праведзены конкурс на тэму «Права на дзяцінства». Асноўнай мэтай конкурсу з'яўлялася фарміраванне ў дзяцей і падлеткаў станоўчага вобраза інстытута «права», а таксама прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблем дзяцей, у тым ліку якія засталіся без бацькоўскай апекі. Конкурсы, прымеркаваныя да Міжнароднага дня абароны дзяцей, праведзены таксама ў рэгіёнах рэспублікі.

У сувязі з правядзеннем у 2017 годзе Года навукі работнікамі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы і Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай дакументацыі апублікавана і падрыхтавана да публікацыі трынаццаць навуковых работ (выданні: журнал «Архівы і справаводства», «Летапіс Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. (1927 – 2017 гг.)», «Інтэлектуальная эліта Беларусі: Заснавальнікі беларускай навукі і вышэйшай адукацыі (1919 - 1941)» і інш.). Выдадзены метадычныя дапамогі па археаграфіі «Археаграфічная падрыхтоўка і публікацыя дакументаў КПБ/КПСС» і «Публікацыя дакументаў архіўна-даследчых спраў савецкага перыяду». Падрыхтаваны тры навуковыя рэцэнзіі, водзыў на праект Міждзяржаўнага стандарту – «Справаздача аб навукова-даследчай рабоце. Структура і правілы афармлення». У рамках супрацоўніцтва з гістарычным факультэтам БДУ для прыцягнення маладых высокакваліфікаваных спецыялістаў у навуковую дзейнасць ажыццяўлялася навуковае кіраўніцтва пераддыпломнай практыкай студэнтаў-завочнікаў па спецыяльнасцях «Дакументазнаўства (дакументацыйнае забеспячэння кіравання)», «Гісторыя», «Гісторыкаархівазнаўства». У Беларускім дзяржаўным архіве кінафотафонадакументаў размешчана фотавыстаўка «2017 год у Беларусі – Год навукі».

2017 год адзначаны мерапрыемствамі, праведзенымі у сувязі са 100-годдзем з дня стварэння органаў загс Рэспублікі Беларусь: ушаноўванне сотай рэгістрацыі шлюбу і нараджэння, сотага заяўніка, які звярнуўся за рэгістрацыяй акта грамадзянскага стану, віншавання маці, бацькаў, якія звярнуліся за рэгістрацыяй нараджэння дзяцей напярэдадні Дня жанчын і Дня Маці, маладых і сямейных юбіляраў у Дзень сям'і і напярэдадні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і другія, з асвятленнем мерапрыемстваў у сродках масавай інфармацыі. Мерапрыемствы, прысвечаныя 100-годдзю органаў загс праведзены ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.

Значная ўвага ўдзяляецца пытанням рэалізацыі патрабаванняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 сакавіка 2004 г. № 1 «Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны». У мэтах выканання патрабаванняў Дырэктывы ў Міністэрстве юстыцыі распрацаваны адпаведны план мерапрыемстваў.

уверх