Упраўленне па пытаннях некамерцыйных арганізацый

Рэспубліканская грамадская назіральная камісія пры Міністэрстве юстыцыі ў сувязі з паступленнем значнай колькасці зваротаў аналагічнага зместу па адных і тых жа пытаннях, што тычацца дзейнасці гэтай камісіі, паведамляе наступнае.

Назіральныя камісіі працуюць на грамадскіх пачатках і самастойна вызначаюць напрамкі сваёй дзейнасці ў адпаведнасці з ускладзенымі на іх заканадаўствам паўнамоцтвамі.

Да ліку праў наглядальных камісій адносіцца магчымасць наведвання памяшканняў органаў і ўстаноў, якія выконваюць пакаранне і іншыя меры крымінальнай адказнасці, правядзення размоў з асобамі, якія ў іх ўтрымліваюцца, за выключэннем асоб, якія ўтрымліваюцца пад вартай, зваротаў да службовых асоб дзяржаўных органаў, у падпарадкаванні якіх знаходзяцца пытанні, звязаныя з забеспячэннем праў і законных інтарэсаў асоб, якія знаходзяцца ва ўстановах, анкетавання ва ўстаноўленым парадку асоб, якія змяшчаюцца ў гэтых установах. Пытанні, звязаныя са знаходжаннем падазроных, абвiнавачаных у следчых ізалятарах, не ўваходзяць у кампетэнцыю дадзеных камісій.

З прычыны санітарна-эпідэміялагічнай абстаноўкі наведваннi наглядальнымі камісіямі ўстаноў крымінальна-выканаўчай сістэмы былі прыпынены.

У цяперашні час дзейнасць наглядальных камісій адноўлена. Так, у чэрвені 2021 года запланавана наведванне ўстаноў, якія выконваюць пакаранне і іншыя меры крымінальнай адказнасці. Адпаведная інфармацыя аб выніках наведванняў будзе размяшчацца ў сетцы Інтэрнэт.

Старшыня Рэспубліканскай грамадскай наглядальнай камісіі пры Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь
Т.А. Краўчанка

Прававую аснову стварэння і дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь грамадскіх аб'яднанняў складаюць Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, Закон Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях», iншыя акты заканадаўства, статуты гэтых арганізацый.

У адпаведнасці з часткай другой артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях», маладзёжным прызнаецца грамадскае аб'яднанне грамадзян ва ўзросце да трыццаці аднаго года (не менш як дзве трэці ад агульнай колькасцi членаў), якое адлюстроўвае iх спецыфiчныя iнтарэсы i статутная дзейнасць якога накіравана на забеспячэнне сацыяльнага станаўлення і ўсебаковага развіцця моладзі.

Працэдура дзяржаўнай рэгістрацыі маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў, змяненняў i (або) дапаўненняў, што ўносяцца ў іх статут, у цэлым, з’яўляецца ідэнтычнай працэдуры, прадугледжанай для іншых грамадскіх аб'яднанняў.

Пры дзяржаўнай рэгістрацыі маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў, змяненняў i (або) дапаўненняў, што ўносяцца ў іх статут, неабходна ўлічваць, што падпунктам 10.7 пункта 10 артыкула 285 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь (Асаблівая частка) маладзёжныя грамадскія аб'яднанні вызваляюцца ад выплаты дзяржаўнай пошліны.

Пры стварэнні і дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў спартыўнай накіраванасці трэба ўлічваць некалькі асаблівасцяў, уласцівых для гэтай катэгорыі грамадскіх аб’яднанняў.

Пунктам 3 артыкула 16 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб фізічнай культуры і спорце» прадугледжаны пералік арганізацый, якія маюць адносіны да арганізацый фізічнай культуры і спорту. Да дадзенага віду арганізацый маюць адносіны і федэрацыі (саюзы, асацыяцыі) па віду (відах) спорту.

У адпаведнасці з пунктам 1 артыкула 21 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб фізічнай культуры і спорце» федэрацыя (саюз, асацыяцыя) па віду (відах) спорту — гэта некамерцыйная арганізацыя, створаная ў форме грамадскага аб’яднання або саюза (асацыяцыі) у мэтах развіцця віду (відаў) спорту, арганізацыі і правядзення спартыўных спаборніцтваў па дадзеным віду (відах) спорту.

Нормамі артыкула 21 указанага вышэй Закона вызначаны правы і абавязкі арганізацый фізічнай культуры і спорту, якія трэба ўлічваць пры стварэнні і дзейнасці такіх арганізацый.

Мэтамі дзейнасці арганізацый фізічнай культуры і спорту могуць быць: развіццё фізічнай культуры і (або) спорту (віду спорту);

падрыхтоўка спартыўнага рэзерву і (або) спартсменаў высокага класа; фізкультурна-аздараўленчая і (або) спартыўна-масавая работа;

правядзенне спартыўных мерапрыемстваў і (або) удзел у іх, у тым ліку спартыўная падрыхтоўка спартсменаў (каманд спартсменаў) і прадстаўленне спартсменаў (каманд спартсменаў) ад свайго імя на спартыўных спаборніцтвах;

навучальна-метадычнае забеспячэнне фізічнай культуры і спорту; навукова-метадычнае і медыцынскае забеспячэнне спартыўнай падрыхтоўкі спартсменаў (каманд спартсменаў);

Такім чынам, адзначаныя вышэй мэты павінны быць указаны ў статуце грамадскага аб’яднання спартыўнай накіраванасці (федэрацыі (саюза, асацыяцыі) па віду (відах) спорту).

У выпадку, калі ў статуце грамадскага аб’яднання не будуць адзначаны азначаныя вышэй мэты, то дадзеная арганізацыя не можа адносіцца да арганізацый фізічнай культуры і спорту.

Згодна заканадаўству Рэспублікі Беларусь грамадскае аб’яднанне з’яўляецца юрыдычнай асобай. Юрыдычная асоба ў адпаведнасці з артыкулам 44 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь нясе самастойную адказнасць па сваіх абавязках, можа ад свайго імя набываць і ажыццяўляць маемасныя і асабістыя немаемасныя правы, выконваць абавязкі, быць пазоўнікам і адказчыкам у судзе. Артыкулам 21 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях» устаноўлена, што грамадскае аб’яднанне можа мець ва ўласнасці любую маемасць, неабходную для забеспячэння яго статутнай дзейнасці, акрамя аб’ектаў, якія згодна заканадаўству могуць знаходзіцца толькі ва ўласнасці дзяржавы. Такім чынам, з’яўляючыся самастойным суб’ектам грамадзянскага права, грамадскае аб’яднанне для дасягнення сваіх статутных мэтаў і задач можа ўдзельнічаць у грамадзянска-прававых адносінах — заключаць дагаворы, у тым ліку куплі-продажу нежылога памяшкання, і ўчыняць іншыя грамадзянска-прававыя здзелкі.

Стаўкі дзяржаўнай пошліны, якая аплачваецца пры здзяйсненні юрыдычна значных дзеянняў, звязаных з дзяржаўнай рэгістрацыяй названых юрыдычных асоб, вызначаны Дадаткам 22 да Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Разам з тым у мэтах удасканалення прававога становішча і асобных аспектаў дзейнасці палітычных партый, прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў Падатковым кодэксам Рэспублікі Беларусь прадугледжаны льготы па аплаце дзяржаўнай пошліны. Так, у адпаведнасці з пунктам 8 артыкула 257 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны пры здзяйсненні юрыдычна значных дзеянняў, уключаючы прадастаўленне пэўных правоў або выдачу асобных дакументаў:

палітычныя партыі, прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб’яднанні, іх саюзы (асацыяцыі), рэспубліканскія дзяржаўна-грамадскія аб’яднанні — за іх перарэгістрацыю і перарэгістрацыю іх сімволікі ў сувязі са зменай заканадаўства;

рэспубліканскія і мясцовыя маладзёжныя і дзіцячыя грамадскія аб’яднанні, грамадскія аб’яднанні ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, іх саюзы (асацыяцыі) — за іх дзяржаўную рэгістрацыю, дзяржаўную рэгістрацыю іх сімволікі, змяненняў і (або) дапаўненняў, якія ўносяцца ў іх статуты, выдачу дубліката пасведчання іх дзяржаўнай рэгістрацыі, а таксама дубліката статута з адзнакамі аб іх дзяржаўнай рэгістрацыі, дзяржаўную рэгістрацыю, пастаноўку на ўлік іх арганізацыйных структур;

палітычныя партыі, прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб’яднанні, іх саюзы (асацыяцыі), пастаянна дзеючыя міжнародныя арбітражныя (трацейскія) суды, пастаянна дзеючыя трацейскія суды, Беларуская натарыяльная палата — за дзяржаўную рэгістрацыю змяненняў і (або) дапаўненняў, якія ўносяцца ў іх статуты у выпадках, звязаных са зменай заканадаўства;

фонды — за дзяржаўную рэгістрацыю змяненняў і (або) дапаўненняў, якія ўносяцца ў іх статуты ў выпадку змены заканадаўства, згодна з якім патрабуецца ўнясенне змяненняў і (або) дапаўненняў у статут фонду;

міжнародны фонд — за дзяржаўную рэгістрацыю змяненняў і (або) дапаўненняў, якія ўносяцца ў статут фонду ў сувязі з стварэннем прадстаўніцтваў і (або) філіялаў на тэрыторыі адной або некалькіх замежных дзяржаў на працягу шасці месяцаў з дня дзяржаўнай рэгістрацыі названага фонду;

рэспубліканскі фонд — за дзяржаўную рэгістрацыю змяненняў і (або) дапаўненняў, якія ўносяцца ў статут фонду ў сувязі са стварэннем прадстаўніцтваў і (або) філіялаў у абласцях і горадзе Мінску на працягу шасці месяцаў са дня дзяржаўнай рэгістрацыі названага фонду.

У адпаведнасці з нормамі Законаў Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях» і «Аб палітычных партыях», Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 ліпеня 2005 г. № 302 «Аб некаторых мерах па ўпарадкаванні дзейнасці фондаў» грамадскія аб’яднанні, палітычныя партыі, іх саюзы (асацыяцыі), фонды павінны прадстаўляць рэгіструючаму органу інфармацыю аб сваёй дзейнасці штогод да 1 сакавіка. Разам з тым, улічваючы аб’ём штогадовай інфармацыі, якая паступае ад грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, іх саюзаў (асацыяцый), фондаў у канцы лютага, трэба звярнуць увагу на наступнае.

Штогадовую інфармацыю аб сваёй дзейнасці за папярэдні перыяд вышэйназваныя арганізацыі могуць прадстаўляць рэгіструючаму органу з моманту заканчэння справаздачнага перыяду.

На Вэб-партале Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь размешчана прыкладная форма справаздачнасці для грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, іх саюзаў (асацыяцый), фондаў.

Да дакумантаў, якія пацвярджаюць выбранне кіраўніка палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання, іх саюзаў (асацыяцый), прызначэнне (выбранне) кіраўніка фонду (далей — некамерцыйная арганізацыя) датычацца копія пратакола або выпіска з пратаколу органа, упаўнаважанага статутам арганізацыі, аб выбранні кіраўніком альбо копія загаду аб прызначэнні на пасаду кіраўніка.

Разам з тым, кіраўніку зарэгістраванай некамерцыйнай арганізацыі можа быць выдадзена пасведчанне ў парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь (частка восьмая артыкула 16 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных партыях», частка дзявятая артыкула 14 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях», частка другая пункта 42 Палажэння аб стварэнні, дзейнасці і ліквідацыі фондаў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 ліпеня 2005 г. № 302 «Аб некаторых мерах па ўпарадкаванні дзейнасці фондаў»).

У адпаведнасці з пунктам 2 Палажэння аб парадку выдачы пасведчання кіраўніка некамерцыйнай арганізацыі, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 4 сакавіка 2009 г. № 275, пасведчанне кіраўніка некамерцыйнай арганізацыі з’яўляецца адным з дакументаў, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы кіраўніка зарэгістраваных палітычнай партыі, грамадскага аб’яднання, іх саюзаў (асацыяцый), фонда, устаноўленыя ўстаноўчымі дакументамі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, і выдаецца кіраўнікам прызначаных некамерцыйных арганізацый на перыяд знаходжання іх на пасадзе. За выдачу пасведчання кіраўніка некамерцыйнай арганізацыі спаганяецца дзяржаўная пошліна ва ўстаноўленым заканадаўчымі актамі памеры.

У сілу Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь заснавальнікамі юрыдычнай асобы могуць быць фізічныя і юрыдычныя асобы. Арганізацыйныя структуры грамадскага аб’яднання, надзеленыя правамі юрыдычнай асобы, хаця і маюць некаторыя правы юрыдычнай асобы (асобны баланс, бягучы банкаўскі рахунак і інш.), не з’яўляюцца юрыдычнай асобай. Яны з’яўляюца толькі часткай грамадскага аб’яднання, створанымі для дасягнення яго статутных мэтаў, і арганізацыйна падпарадкаваных яму. Пры гэтым пры стварэнні юрыдычнай асобы заснавальнік, як правіла, перадае ёй ва ўласнасць гаспадарчае вядзенне альбо аператыўнае ўпраўленне часткай сваей маемасці. Арганізацыйныя структуры грамадскага аб’яднання, у тым ліку надзеленыя правамі юрыдычнай асобы, не маюць маемасці ў сваей уласнасці. Згодна артыкулу 21 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях» уласнікам маемасці грамадскага аб’яднання, у тым ліку якое знаходзіцца ў арганізацыйных структур гэтага грамдскага аб’яднання, з’яўляецца грамадскае аб’яднанне. Такім чынам, арганізацыйныя структуры грамадскага аб’яднання, не маючы статуса юрыдычнай асобы і не з’яўляючыся ўласнікам маемасці, не могуць выступаць заснавальнікам юрыдычнай асобы.

уверх