Медыяцыя

На Міністэрства юстыцыі ўскладзены задачы па арганізацыі і развіццю медыяцыі. Медыяцыя з'яўляецца адным з метадаў узаемавыгаднага вырашэння канфліктаў пры садзейнічанні трэцяга незацікаўленага і незалежнага боку, які мае спецыяльныя веды і навыкі.

У рамках дадзеных паўнамоцтваў Міністэрства юстыцыі ажыццяўляе выдачу пасведчанняў медыятара, рэгістрацыю (ліквідацыю) арганізацый, якія забяспечваюць правядзенне медыяцыі, узгадненне навучальных праграм курсаў, якія навучаюць у сферы медыяцыі, вядзенне Рэестра медыятараў і Рэестра арганізацый, якія забяспечваюць правядзенне медыяцыі.

Допуск да ажыццяўлення дзейнасці медыятара асоб, якія маюць вышэйшю адукацыя і вопыт работы ў якасці прымірыцеля або асоб, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку ў сферы медыяцыі, ажыццяўляе Кваліфікацыйная камісія па пытаннях медыяцыі, створаная пры Міністэрстве юстыцыі.

Да паўнамоцтваў Кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях медыяцыі датычыцца: разгляд заяў і дакументаў, якія дадаюцца да заявы, аб выдачы пасведчанняў медыятара; унясенне прапаноў Міністэрству юстыцыі па пытаннях падрыхтоўкі ў сферы медыяцыі; разгляд
і прыняцце адпаведных рашэнняў па іншых пытаннях, звязаных з дзейнасцю медыятараў, у тым ліку разгляд матэрыялаў аб выкананні медыятарамі заканадаўства, якое рэгулюе іх дзейнасць.

Медыятарам не можа быць фізічная асоба:

 • якая з'яўляецца дзяржаўным служачым, у тым ліку якая ажыццяўляе паўнамоцтвы суддзі ў судзе, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі;

 • прызнанае ва ўстаноўленым парадку недзеяздольным або абмежавана дзеяздольным;

 • асоба, якая мае судзімасць;

 • паўнамоцтвы якой у якасці суддзі суда, пракурорскага работніка, супрацоўніка Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь, органаў унутраных спраў, дзяржаўнай бяспекі, пагранічнай службы, работніка органаў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, падатковых, мытных органаў, іншага дзяржаўнага служачага, натарыуса, прыватнага натарыуса, адваката былі спынены ў парадку, устаноўленым заканадаўчымі актамі, на падставах, звязаных з учыненнем правіннасцей, несумяшчальных з яго прафесійнай дзейнасцю, – на працягу трох гадоў са дня прыняцця адпаведнага рашэння, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі;

 • у дачыненні да якога прынята рашэнне аб спыненні дзеяння пасведчання медыятара ў сувязі з парушэннем Правіл этыкі медыятара, якія зацвярджаюцца Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Для атрымання пасведчання медыятара прэтэндэнт прадстаўляе ў Міністэрства юстыцыі:

 • заяву аб выдачы пасведчання з указаннем прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку (калі такое маецца), грамадзянства, дадзеныя пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, віду на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь – для грамадзян Расійскай Федэрацыі (серыя, нумар, дата выдачы, найменне дзяржаўнага органа, які выдаў дакумент), кантактнага тэлефона, звестак аб апошнім месцы работы, аб адсутнасці абмежаванняў для атрымання пасведчання;

 • копію дыплома (яго дубліката) аб вышэйшай юрыдычнай або іншай вышэйшай адукацыі, завераную на апошнім месцы работы ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку. У выпадку адсутнасці ў прэтэндэнта месца работы ён прадстаўляе натарыяльна засведчаную копію дыплома (яго дубліката) або яго копію з прад'яўленнем арыгінала (яго дубліката);

 • копію працоўнай кніжкі (яе дубліката), завераную на апошнім месцы работы ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку. У выпадку адсутнасці ў прэтэндэнта месца работы ён прадстаўляе натарыяльна засведчаную копію працоўнай кніжкі (яе дубліката) або яе копію з прад'яўленнем арыгінала (яе дубліката);

 • дакумент, які пацвярджае праходжанне падрыхтоўкі ў сферы медыяцыі ў парадку, устаноўленым Міністэрствам юстыцыі;

 • копіі дакументаў, якія пацвярджаюць наяўнасць вопыту работы ў якасці прымірыцеля ў адпаведнасці з працэсуальным заканадаўствам, завераныя ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку (копію загада суда аб прызначэнні ў якасці прымірыцеля);

 • фатаграфію памерам 3*4 см;

 • іншыя дакументы па жаданні прэтэндэнта, якія пацвярджаюць яго адпаведнасць патрабаванням, устаноўленым Законам Рэспублікі Беларусь «Аб медыяцыі».

Рашэнне аб выдачы або аб адмове ў выдачы пасведчання медыятара прымаецца Кваліфікацыйнай камісіяй па пытаннях медыяцыі, створанай пры Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь, па выніках разгляду заяў аб выдачы пасведчання медыятара і дакументаў, якія да іх дадаюцца.

Павышэнне кваліфікацыі асоб, якія маюць пасведчанні медыятараў, ажыццяўляецца ва ўстанове адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта» па адрасу: г. Мінск, вул. Савецкая, 14.

Адрас сайта: www.lawinstitute.bsu.by.

Арганізацыі, якія забяспечваюць правядзенне медыяцыі.

Для забеспячэння матэрыяльных, арганізацыйна-прававых і іншых умоў ажыццяўлення дзейнасці медыятараў могуць быць створаны арганізацыі, якія забяспечваюць правядзенне медыяцыі.

Арганізацыя, якая забяспечвае правядзенне медыяцыі, можа быць створана ў якасці некамерцыйнай арганізацыі ў форме ўстановы (далей – установа) або ў якасці адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы.

Дзяржаўная рэгістрацыя ўстаноў, змяненняў і (або) дапаўненняў, унесеных у іх статут, ажыццяўляецца Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Пастаноўка на ўлік адасобленых падраздзяленняў юрыдычных асоб, якія забяспечваюць правядзенне медыяцыі, ажыццяўляецца галоўным упраўленнем юстыцыі абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта па месцы знаходжання юрыдычных асоб (далей — адпаведнае галоўнае ўпраўленне юстыцыі).

Для дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы ў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь прадстаўляюцца:

 • заява аб дзяржаўнай рэгістрацыі па форме, устаноўленай Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь;

 • статут установы ў двух экзэмплярах без натарыяльнага засведчання, яго электронная копія (у фармаце .doc або .rtf);

 • спіс медыятараў, дзейнасць якіх будзе забяспечваць установа;

 • арыгінал або копія плацежнага дакумента, які пацвярджае аплату дзяржаўнай пошліны.

Для дзяржаўнай рэгістрацыі змяненняў і (або) дапаўненняў, унесеных у статут установы, у месячны тэрмін са дня іх унясення ў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь прадстаўляюцца:

 • заява аб дзяржаўнай рэгістрацыі змяненняў і (або) дапаўненняў, унесеных у статут установы, па форме, устаноўленай Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь;

 • змяненні і (або) дапаўненні, унесеныя ў статут установы, у двух экзэмплярах, аформленыя ў выглядзе дадатку да статута ўстановы або яго новай рэдакцыі, без натарыяльнага засведчання, іх электронная копія (у фармаце .doc або .rtf);

 • арыгінал пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы ў выпадку змянення назвы;

 • арыгінал або копія плацежнага дакумента, які пацвярджае выплату дзяржаўнай пошліны.

Для пастаноўкі на ўлік адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы ў адпаведнае галоўнае кіраванне юстыцыі прадстаўляюцца:

 • заява аб пастаноўцы на ўлік, падпісаная кіраўніком юрыдычнай асобы;

 • палажэнне аб адасобленым падраздзяленні юрыдычнай асобы, зацверджанае кіраўніком юрыдычнай асобы;

 • спіс медыятараў, дзейнасць якіх будзе забяспечваць адасобленае падраздзяленне юрыдычнай асобы;

 • арыгінал або копія плацежнага дакумента, які пацвярджае выплату дзяржаўнай пошліны.

Спіс медыятараў павінен змяшчаць звесткі аб прозвішчы, уласным імя, імя па бацьку (калі такое маецца) медыятара, аб даце выдачы пасведчання медыятара, крузе пытанняў, у сферы якіх спецыялізуецца медыятар, а таксама можа змяшчаць іншыя звесткі.

Дзяржаўная рэгістрацыя ўстановы, змяненняў і (або) дапаўненняў, унесеных у статут установы, пастаноўка на ўлік адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы ажыццяўляюцца не пазней трох рабочых дзён са дня прадстаўлення ў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, адпаведнае галоўнае ўпраўленне юстыцыі дакументаў,  аформленых належным чынам.

Пералік нарматыўных прававых актаў:
уверх