Прэтэндэнтам на статус натарыуса

Натарыусы ажыццяўляюць натарыяльную дзейнасць на падставе пасведчання на ажыццяўленне натарыяльнай дзейнасці (далей – пасведчанне), выдаваемага Міністэрствам юстыцыі.

Натарыусам у Рэспубліцы Беларусь можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які мае вышэйшую юрыдычную адукацыю і стаж работы па юрыдычнай спецыяльнасці не менш за тры гады, які прайшоў у выпадках, устаноўленых Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2004 г. № 305-З «Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці» (далей – Закон аб натарыяце), прафесійную стажыроўку ў якасці стажора, здаў кваліфікацыйны экзамен i атрымаў пасведчанне, а таксама адказвае іншым патрабаванням заканадаўства.

Асоба, якая прэтэндуе на набыццё статусу натарыуса, павінна адпавядаць прызначаным патрабаванням, з улікам абмежаванняў, устаноўленых артыкулам 29 Закона аб натарыяце.

Да здачы кваліфікацыйнага экзамену асоба, якая прэтэндуе на набыццё статусу натарыуса ўпершыню, абавязана прайсці прафесійную стажыроўку ў якасці стажора ў натарыяльнай канторы, натарыяльным бюро тэрмінам да аднаго года, а асоба, якая прэтэндуе на набыццё статусу натарыуса пасля трохгадовага перапынку ў рабоце ў якасці натарыуса, – да трох месяцаў.

Вызваляецца ад праходжання прафесійнай стажыроўкі асоба, якая прэтэндуе на набыццё статусу натарыуса, пасля перапынку ў рабоце ў якасці натарыуса да трох гадоў.

Для допуску да здачы кваліфікацыйнага экзамену асоба, якая прэтэндуе на набыццё статусу натарыуса, падае заяву ў Кваліфікацыйную камісію па пытаннях натарыяльнай дзейнасці (далей – Кваліфікацыйная камісія).

Адначасова з заявай у Кваліфікацыйную камісію прадстаўляюцца наступныя дакументы:

  • дакумент, які сведчыць асобу;

  • анкета, якая ўтрымлівае біяграфічныя звесткі;

  • працоўная кніжка;

  • дакумент, які пацвярджае наяўнасць вышэйшай юрыдычнай адукацыі;

  • заключэнне кіраўніка прафесійнай стажыроўкі аб выніках прафесійнай стажыроўкі, зацверджанае абласной (Мінскай гарадской) натарыяльнай палатай;

  • рашэнне тэрытарыяльнай натарыяльнай палаты аб станоўчым завяршэнні прафесійнай стажыроўкі;

  • дакумент аб выплаце дзяржаўнай пошліны за выдачу пасведчання на ажыццяўленне натарыяльнай дзейнасці.

За выдачу пасведчання на ажыццяўленне натарыяльнай дзейнасці збіраецца дзяржаўная пошліна ў памеры 8 базавых велічынь.

У мэтах вызначэння ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі асобы, якая прэтэндуе на набыццё статусу натарыуса, Кваліфікацыйнай камісіяй праводзіцца кваліфікацыйны экзамен у адпаведнасці з праграмай падрыхтоўкі да кваліфікацыйнага экзамену для асоб, якія прэтэндуюць на набыццё статусу натарыуса, зацверджанай загадам Міністэрства юстыцыі ад 13 верасня 2019 г. № 114.

Кваліфікацыйнай камісіяй прымаюцца рашэнні аб допуску да ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці і выдачы пасведчання або аб адмове ў допуску да ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці, а таксама аб аднаўленні і прыпыненні паўнамоцтваў натарыуса, ануляванні пасведчання і па іншых пытаннях, звязаных з натарыяльнай дзейнасцю

уверх