Сведения о политических партиях, зарегистрированных в Республике Беларусь

Назва

Ліберальна-дэмакратычная партыя

Адрас

223042, Мінская вобласць, Мінскі раён, в. Сёмкава, вул. Садовая, 89

Кіраўнік

Гайдукевіч Алег Сяргеевіч

Тэлефон

+375-17-352-97-70

Кіруючы орган

Вышэйшы Савет

Мэты

Пабудова парламенцкімі метадамі прававой дзяржавы з многаўкладнай эканомікай праз прапаганду ідэй лібералізма і ліберальнай дэмакратыі, прызнанне шматпартыйнасці, плюралізма поглядаў, гарантыі грамадзянскіх правоў і свабод, адмова ад насільных дзеянняў; стварэнне спрыяльных умоў для годнага жыцця кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, забяспячэння свабоднага развіцця яго асобы ў эканамічнай, палітычнай і культурнай галінах.

Дата стварэння

05.02.94

Дата рэгістрацыі

24.02.94

Дата перарэгістрацыі

15.06.99

Рэгістрацыйны нумар

025

Назва

Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя

Адрас

220103, г. Мінск, вул. Каліноўскага, 77 А, пак. 3.

Кіраўнік

Александровіч Уладзімір Аляксандравіч

Тэлефон

+375-17-352-07-24, факс. +375-17-356-09-63

Кіруючы орган

Савет

Мэты

Садзейнічанне ўмацаванню эканамічна развітай, сацыяльна арыентаванай, стабільнай дзяржавы праз удасканаленне грамадскіх норм; аб’яднанне прагрэсіўных сіл Рэспублікі Беларусь для рэалізацыі сацыяльных праграм, якія спрыяюць росту духоўнага, культурнага і эканамічнага патэнцыялу беларускага народа; прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблем у галіне выхавання падрастаючага пакалення, прапаганда ідэй грамадзянскасці, патрыятызма і здаровага ладу жыцця; далучэнне грамадзян да ўдзелу ў мясцовым самакіраванні, да рашэння сацыяльных задач, якія стаяць перад грамадствам.

Дата стварэння

06.11.94

Дата рэгістрацыі

09.12.94

Дата перарэгістрацыі

13.09.99

Рэгістрацыйны нумар

024

Назва

Беларуская партыя «Зялёныя»

Адрас

220029, г. Мінск, праспект Машэрава, д.9, к.109.

Кіраўнік

Кучук Дзмітрый Леанідавіч

Тэлефон

Кіруючы орган

Цэнтральны савет

Мэты

Стварэнне здаровага жыццевага асяроддзя для чалавека, сацыяльныя і прыродныя параметры якога забяспечваюць максімум магчымасцей для яго развіцця; развіцце духоўнасці, высокамаральных адносін да ўсяго жывога, фарміраванне і распаўсюджванне экалагічнага стылю мыслення на ўсе сферы жыцця людзей, у тым ліку і на палітычную; мір паміж народамі і дзяржавамі, забарона, а ў перспектыве і знішчэнне ядзернай, хімічнай і біялагічнай зброі, а таксама найболей жорсткіх відаў звычайнага ўзбраення.

Дата стварэння

17.04.94

Дата рэгістрацыі

03.06.94

Дата перарэгістрацыі

30.09.99

Рэгістрацыйны нумар

032

Назва

Сацыял-дэмакратычная партыя Народнай Згоды

Адрас

220050, г. Мінск, вул. К.Маркса, 10

Кіраўнік

Ермак Сяргей Уладзіміравіч

Кіруючы орган

Савет

Мэты

Пабудова цывілізаванай прававой дзяржавы, правядзенне дэмакратычных рэформ

Дата стварэння

15.03.97

Дата рэгістрацыі

21.05.97

Дата перарэгістрацыі

30.09.99

Рэгістрацыйны нумар

0014

Назва

Беларуская аграрная партыя

Адрас

220007, г. Мінск, вул. Фабрыцыуса, 7 «А»

Кіраўнік

Русы Міхаіл Іванавіч

Кіруючы орган

Цэнтральны савет

Мэты

Усебаковы удзел членаў дадзенай партыі ў дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання пасродкам делегавання сваіх прадстаўнікоў у гэтыя органы праз выбары; палітычная адукацыя і выхаванне грамадзян, фармаванне і развіццё іх свядомасці ў духу патрыятызму і дзяржаўнасці; выяўленне меркаванняў грамадзян па любых пытаннях грамадскага і палітычнага жыцця і давядзенне іх да ведама шырокай грамадскасці, органаў дзяржаўнай улады і органаў мясцовага самакіравання; удзел ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку ў выбарах; удзел у прыняцці і рэалізацыі праграм эканамічнага і сацыяльнага развіцця сяла; захаванне духоўных пачаткаў і маральных прынцыпаў народнага жыцця, развіццё шматвяковага патэнцыялу матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага сяла.

Дата стварэння

13.06.92

Дата рэгістрацыі

13.07.92

Дата перарэгістрацыі

22.09.99

Рэгістрацыйны нумар

034

Назва

Рэспубліканская партыя

Адрас

220082, г. Мінск, вул. Прытыцкага, д. 34

Кіраўнік


Тэлефон

216-91-38

Кіруючы орган

Цэнтральнае праўленне

Мэты

Адраджэнне і стварэнне моцнай, суверэннай, гуманнай, дэмакратычнай беларускай дзяржавы з дастатковай ступенню інтэграцыі з рэспублікамі былога Саюза ССР і краінамі Захаду, забяспячэнне высокага стандарта якасці жыцця чалавека; стварэнне эканомікі на прынцыпова новай аснове, якая грунтуецца на рыначных механізмах і якая забяспечвае рэальнае напаўненне палітычнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь і дабрабыту яе народа; няўхільнае прытрымліванне правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь.

Дата стварэння

12.03.94

Дата рэгістрацыі

25.05.94

Дата перарэгістрацыі

30.09.99

Рэгістрацыйны нумар

030

Назва

Кансерватыўна-Хрысціянская Партыя — БНФ

Адрас

220036, г. Мінск, вул. Заходняя, д. 13, пак. 231

Кіраўнік

Пазьняк Зянон Станіслававіч

Тэлефон

Кіруючы орган

Сойм

Мэты

Усталяванне дэмакратычнага грамадства і пабудова моцнай беларускай дзяржавы

Дата стварэння

26.09.99

Дата рэгістрацыі

28.02.2000

Рэгістрацыйны нумар

038

Назва

Партыя БНФ

Адрас

220012, г. Мінск, вул. Чарнышэўскага, 3, п.39

Кіраўнік

Кастусёў Рыгор Андрэевіч

Тэлефон

+375-17-364-50-12

Кіруючы орган

Сойм

Мэты

Ажыццяўленне Праграмы Грамадскага аб’яднання «БНФ «Адраджэньне» шляхам удзелу ў фармаванні органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь

Дата стварэння

30.05.93

Дата рэгістрацыі

19.08.93

Дата перарэгістрацыі

30.09.99

Рэгістрацыйны нумар

028

Назва

Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці

Адрас

220004, г. Мінск, праспект Пераможцаў, 23, кор. 3, оф. 205 А, Б.

Выконваючы абавязкі кіраўніка

Сцяпанаў Аляксандр Аляксандравіч

Тэлефон

203-63-13, 203-43-98

Кіруючы орган

Палітсавет

Мэты

Стварэнне грамадства эканамічнага дабрабыту і сацыяльнай справядлівасці

Дата стварэння

26.06.93

Дата рэгістрацыі

18.08.93

Дата перарэгістрацыі

18.06.99

Рэгістрацыйны нумар

022

Назва

Беларуская партыя левых «Справядлівы свет»

Адрас

220070, г. Мінск, вул. Радыяльная, 11А, пак. 19

Кіраўнік

Калякін Сяргей Іванавіч

Тэлефон

+375-17-328-01-71

Кіруючы орган

Цэнтральны Камітэт

Мэты

Аб’яднанне і палітычнае развіцце работнікаў наемнай працы для дасягнення поўнага вызвалення ад эксплуатацыі ва ўсіх яе відах і пабудова бяскласавага грамадства сацыяльнай справядлівасці

Дата стварэння

07.12.91

Дата рэгістрацыі

26.05.92

Дата перарэгістрацыі

05.07.99

Рэгістрацыйны нумар

036

Назва

Аб’яднаная грамадзянская партыя

Адрас

220123, г. Мінск, вул. В.Харужай, 22, офіснае памяшканне № 38

Выконваючы абавязкі кіраўніка

Казлоў Мікалай Георгіевіч 

Тэлефон

+375-17-242-50-09

Кіруючы орган

Нацыянальны камітэт

Мэты

Садзейнічанне стварэнню грамадзянскай супольнасці і прававой дзяржавы на падставе свабодных рынкавых адносін, прыярытэту правоў чалавека, агульначалавечых каштоўнасцяў і плюралізму па ўсіх напрамках развіцця грамадства; абарона правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян Беларусі ў межах дзеючага заканадаўства; садзейнічанне стварэнню ўмоў для павышэння ўзроўню жыцця грамадзян шляхам рашучага рэфармавання эканомікі, інтэграцыі рэспублікі ў міравую эканамічную супольнасць.

Дата стварэння

01.10.95

Дата рэгістрацыі

28.11.95

Дата перарэгістрацыі

30.07.99

Рэгістрацыйны нумар

026

Назва

Беларуская патрыятычная партыя

Адрас

220000, г. Мінск, вул. Наватарская, 2б, каб. 216.

Кіраўнік

Улаховіч Мікалай Дзмітрыевіч

Тэлефон

Кіруючы орган

Савет

Мэты

Садзейнічанне пабудове сацыяльна справядлівага грамадства; падтрымка Прэзідэнта ў яго намаганні па выкананню перадвыбарнай праграмы і безадкладных мер умацаванню эканамічнай і харчовай бяспекі краіны; абарона нацыянальных інтарэсаў гонару і годнасці Айчыны ва ўсіх сферах.

Дата стварэння

08.10.94

Дата рэгістрацыі

10.11.94

Дата перарэгістрацыі

25.08.99

Рэгістрацыйны нумар

037

Назва

Партыя «Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада»

Адрас

220089, г. Мінск, вул. Шчорса 2-я, д. 5, офіс 47, пам. 4

Кіраўнік

Чэрачэнь Сяргей Уладзіміравіч

Тэлефон

+375-29-603-44-99

Кіруючы орган

Цэнтральная Рада

Мэты

Стварэнне гуманнага, дэмакратычнага грамадства на аснове шматукладнай эканомікі і разнастайнасці партыйных структур; прававая і сацыяльная ахова чалавека працы; сцвярджэнне прынцыпаў свабоды асобы, сацыяльнай справядлівасці і салідарнасці.

Дата стварэння

15.02.98

Дата рэгістрацыі

27.05.98

Дата перарэгістрацыі

30.08.99

Рэгістрацыйны нумар

033

Назва

Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)

Адрас

220100, г. Мінск, вул. Кульман, д. 9, офіс 607

Кіраўнік

Барысаў Iгар Пятровiч

Тэлефон

+375-17-286-03-05

Кіруючы орган

Цэнтральны Камітэт

Мэты

Пабудова салідарнага грамадства на прынцыпах свабоды, роўнасці, сацыяльнай справядлівасці, дэмакратыі і прыярытэту права; пабудова незалежнай дэмакратычнай прававой і сацыяльнай Беларускай дзяржавы — раўнапраўнага суб’екта еўрапейскай і сусветнай супольнасці.

Дата стварэння

29.06.96

Дата рэгістрацыі

29.01.97

Дата перарэгістрацыі

09.09.99

Рэгістрацыйны нумар

035

Назва

Камуністычная партыя Беларусі

Адрас

220029, г. Мінск, вул. Чычэрына, 21, пак. 518а

Кіраўнік

Сокал Аляксей Мікалаевіч

Тэлефон

+375-17-317-48-88

Кіруючы орган

Цэнтральны Камітэт

Мэты

Арыентацыя грамадства на сацыялістычны шлях развіцця, які вядзе да будаўніцтва грамадства сацыяльнай справядлівасці, заснаванага па прынцыпах калектывізма, свабоды і роўнасці, выступае за народаўладдзе; умацаванне беларускай дзяржаўнасці; аднаўленне на дабравольнай падставе дзяржаўнага саюза народаў, якія раней уваходзілі ў Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Дата стварэння

02.11.96

Дата рэгістрацыі

21.11.96

Дата перарэгістрацыі

09.09.99

Рэгістрацыйны нумар

029


наверх